1 (1969)

 • Lienhard, Siegfried, Finska forskare tyder Indusskriften , s. 4-7, Indien.
 • ur: Hsü Ch’i-hsieh-chi, Färdkamrater (svensk övers. av Göran Malmqvist), s. 8-11, Kina.
 • Han- & Tang-poesi, Burns & Taube, Fyra sånger om kärleken (inkl. två kinesiska dikter i tolkning av Annika Wirén), s. 12-14, Kina, Storbritannien, Sverige.
 • Kamijima Onitsura, En haiku (Kalligrafi och svensk tolkning av M Henri Day och Takemata Tamiko), s. 15-16, Japan.
 • Wen I-to, Fyra sånger om kärleken (svensk tolkning av Göran Malmqvist), s. 17, Kina.
 • Randquist, Alfred, Ma’ruf Ar-Rosafi (inkl. två dikter i svensk tolkning av författaren), s. 18-20, Irak.
 • Mannerheim, Johan och Olle Edqvist, Några gruppetiska problem i kinesisk filosofi – Från Konfucius till Ou-yang Hsiu , s. 21-27, 32-54, Kina.
 • Tien Lung, En chüeh-chü av Dr Tien Lung (med kalligrafi av Tien Lung), s. 29-30, Kina.
 • Leopold, Christer, Två böcker om Kina (recension), s. 55-57, Kina.

2 (1969)

 • Malmqvist, Göran, Bernhard Karlgren 80 år , s. 3-7, Kina.
 • Su Tung-p’o, Fiskaren – en dikt av Su Tung-p’o (svensk tolkning av Göran Malmqvist med kalligrafi av Tien Lung), s. 8-9, Kina.
 • Sundström, Erik, Mishima och hans romaner , s. 10-13, Japan.
 • Kedarnath Simh, Ett spöke i rummet, en dikt av Kedarnath Simh (svensk tolkning av Siegfried Lienhard, hinditext S. Misra), s. 14-16, Indien.
 • Malmqvist, Göran, Centralinstitutet för nordisk asienforskning (CINA) – en presentation , s. 17-20, Asien.
 • Mao Tse-tung, Lou shan-passet – en dikt av Mao Tse-tung (svensk tolkning av Jan-Ingvar Löfstedt och Ulf Oldberg), s. 24-25, Kina.
 • Löfstedt, Jan-Ingvar, Något om den kinesiska skolundervisningen , s. 26-30, Kina.
 • Källberg, Sture, Stora Vägen, Chu Teh – något om hans barndom och ungdomsår , s. 31-40, Kina.
 • Lodén, Torbjörn, Två neo-konfucianer , s. 41-43, Kina.
 • af Edholm, Erik, Saurikathodaya – en nyindisk konstdikt , s. 44-45, Indien.

3 (1970)

 • Tuan Sakda, Thailändsk politik 1932-1969 , s. 1-6, Thailand.
 • Imber, Alan, Jade i Kina , s. 7-13, Kina.
 • Yang Li-ran, Figurval i kinesiskt måleri , s. 14-18, Kina.
 • Milarepa, Milarepa: Tjugosju ting som försvinner (svensk tolkning och kommentar av Nils Simonsson), s. 19-23, Tibet.
 • Kabuki-teater, Kabuki (teckningar av Poul Ströyer), s. 26-27, Japan.
 • Song Sam-mun, Im Je, yang Sa-on, Tre Sijo (från koreanskan av Staffan Rosén, Kalligrafi Wha-ja Vedaler), s. 26-27, Korea.
 • Hwang Tsu-yü, Chu Po-lu Family Instructions (translated by Hwang Tsu-yü), s. 28-31, Kina.
 • Bharatcandra Ray, kvinnorna baktalar sina män (svensk tolkning av William Smith), s. 32-35, indien.
 • Arabiska fabler, fyra arabiska fabler (svensk tolkning av Alfred Randqvist), s. 36-37, Arabien.
 • Asko Parpola, Om metoderna för dechiffreringen av Indusskriften , s. 38-41, Indien.
 • Lienhard, Siegfried, Replik (replik på artikeln ovan), s. 41-42, Indien.
 • Sundström, Erik, Logografisk skrift: ett inmatningsproblem , s. 43-45, Japan, Kina m.fl.
 • Löfstedt, Jan-Ingvara, Giovanni Blumer: Kulturrevolutionen (recension), s. 46-47, Kina.

4/5 (1970)

 • Hernze, Barabara och Ulf Palmenfelt, Några synpunkter på våldets sociala organisation i fyra indiska samhällen , s. 1-9, Indien.
 • af Edholm, Erik, En not om hinduiska bysamhällen , s. 10-12, Indien.
 • Berglie, Per-Arne och Carl Suneson, Tibet – en del av Kina , s. 13-19, Tibet, Kina.
 • Van Hanh, Man Giac, Två vietnamesiska dikter (övers. av Stephen Schlafer), s. 20, Vietnam.
 • Arabiska fabler, Tre arabiska fabler (svensk övers. av Alfred Randqvist), s. 21, Arabien.
 • Prabhatkumar Mukhopadhyay, Trollkarlen (övers. William Smith), s. 22-27, Indien.
 • Ågren, Hans, Moderniseringen av naturvetenskapliga begrepp i Kina och Japan , s. 28-32, Kina, Japan.

10/11 (1972 )

 • Day, M.Henry, Genéveavtalet – en översikt och en bruksanvisning , s. 2-16, Vietnam.
 • af Edholm, Erik, Feodalism i Indien , s. 17-27, Indien.
 • Edgren, J.S., Seventieth Anniversary of the Peking University Library , s. 28-31, Kina.
 • Palmstierna, Rutger, Reformrörelsen och de Hundra dagarna , s. 34-45, Kina.
 • Edberg, Rune, En kritik av Konfucius’ teorier om utbildning och uppfostran av skrivgruppen vid Kinas Kommunistiska Partis provinskommitte i Shandong , s. 46-52, Kina.
 • Rakesh, Mohan, Pal (svensk tolkning av Birgit Häggkvist), s. 54-59, Indien.
 • Ai Qing, The Bugler (English interpretation by M.Henry Day), s. 61-64, Kina.
 • Zetterholm, Tore, Litteratur och revolution i Kina , s. 65-77, Kina.
 • Persson, Alf, Kort om japanska personnamn , s. 79-80, Japan.

12 /13 (1972)

 • Lönn, Jan, Korea – återförening i sikte? , s. 2-16, Korea.
 • Kilander, Christina, Koreas delning: USA: s och Sovjets tolking av Moskvaavtalet 1945 , s. 17-24, Korea.
 • Lu Xun (Lu Hsün), Tvål (övers. av Anders Markie), s. 25-33, Kina.
 • Tien Lung, Fyra dikter , s. 34-35, Kina.
 • Guo Moruo, Fyra dikter (i tolkning av Göran Malmqvist), s. 38-41, Kina.
 • Lodén, Torbjörn, Guo Moruo och frågan om periodisering av Kinas antika historia , s. 42-49, Kina.
 • Guo Moruo, Frågan om periodiseringen av Kinas antika historia (övers. Torbjörn Lodén), s. 50-63, Kina.
 • Malmqvist, Göran, Om arbetet att förenkla den kinesiska skriften , s. 64-65, Kina.
 • Guo Moruo, Debattinlägg i Röda Fanan 4 /72 (övers. av Göran Malmqvist), s. 66-68, Kina.
 • Persson, Alf, Det japanska skriftsystemet , s. 69-74, Japan.
 • Kinnemark, Britta, Arkeologi i Kina : inledning, s. 75-77, Kina.
 • An Zhimin, Diskussion beträffande åldern hos några primitiva kulturer i vårt land (övers. av N. Bergstedt, L. Fredholm, B. Kinnemark och B. Lundgren), s. 78-85, Kina.
 • Sjögren, Martin (rec.), Buchanan, The Transformation of the Chinese Earth , s. 86-88, Kina.

14 (1973)

 • Persson, Alf G.F., Ryssland, Japan och Kurilerna , s. 2-18, Japan.
 • af Edholm, Erik, Hästarna i Vijayanagara , s. 19-26, Indien.
 • Karlsson, Erik, Sukanta, en revolutionär folkdiktare från Bengalen , s. 27-30, Bengalen.
 • Rakesh, M., Den gråtmilda (övers. av Birgit Häggkvist), s. 31-42, Indien.
 • Wen Yiduo, Fem dikter (i tolkning av Göran Malmqvist), s. 43-48, Kina.
 • Sun Li, Lotusblomkärret (övers. av Pia Karlander), s. 49-54, Kina.
 • Ågren, Hans, Den västerländska medicinens ankomst till Japan , s. 55-58, Japan.
 • af Edholm, Erik, Förintelsen, CPI (ML) och KKP – kring ett brev , s. 59-64, Kina.

18/19 (1974)

 • Guo Moruo, Dubbel föreställning (övers. från engelskan av Lars Fredriksson), s. 2-6, Kina.
 • Gustafson, Leif, Koreansk prosa på kinesiska , s. 7-14, Korea.
 • Yi Un-Sang, Sånger komponerade under fängelsetiden (övers av Leif Gustafson), s. 15-29, Korea.
 • Li Xi Fans, Efterskrift till den tredje tryckningen (övers. av Lars Ragvald), s. 30-48, Kina.
 • Ragvald, Lars, Spridda tankar om begreppet linje inom det litterära fältet med utgångspunkt från kommentarer till HLM debatten , s. 49-58, Kina.
 • Zhong Ling, Han Shan’s Place in the Literary World of East and West (övers. David Pankenier), s. 59-75, Kina.
 • Persson, Alf, Japans 47 tappra hjältar , s. 76-80, Japan.

20/21 (1975)

 • Day, M. Henry, Shakespeare, Yevtushenko, and Chinese Culture , s. 2-56, Kina.
 • Ghosh, Prabodhcandra, Förföljd (övers. från bengali av W.L. Smith), s. 57-60, Indien.
 • Kobo, Abe, Företaget (övers. av Ishi Shintaro & Nils-Owe Pettersson), s. 61-65, Japan.
 • Yiduo, Wen, Poetry and criticism (translated by B.D.Mazumdar), s. 66-71, Kina.
 • Broman, Sven, Kinesisk skuggspelsteater , s. 72-78, Kina.

22/23 (1976)

 • Lodén, Torbjörn (övers. ), Tidigare bortglömd artikel av Lu Xun återfunnen , s. 4-13, Kina.
 • Lodén, Torbjörn, En diskussion bland kinesiska historiker , s. 14-25, Kina.
 • Jansson, Kerstin, Bildreportage från Shanghai , s. 26-34, Kina.
 • Thelle, Hatla, Opleg om den socialistiske opdragelsesbevaegelse , s. 35-44, Kina.
 • Chubak, Sadeq, Om Sadeq Chubak, Den döde gycklarens apa (övers. Bo Utas), s. 45-63 Iran.
 • Randqvist, Alfred, Den arabiska, irakiska moderna poesin , s. 64-72, Irak.

24/25 (1976) Temanummer Japan

 • Goldie, Rosamund, Mishima and the Military : A Sociological Study of Mishima’s novels and the Military in Japan, s. 2-18.
 • Linhart, Sepp, Aspects of social conflict in Japan – the annual Spring Wage Offensive of the trade unions, s. 19-34.
 • Jost, Gesine, Om den politiska funktionen hos medborgarrörelsen i Japan , s. 36-47.
 • Mathias, Regine, The recruitment and the organization of labor in the coal mining industri of northern Kyushu during the Meiji-period , s. 50-62.
 • Vargö, Lars, Några äldre japanska verktyg , s. 64-73.
 • Kaneko, Martin, Marriage relations in a discriminated Burako (Hisabetsu – buraku) , s. 74-79.
 • Neary, Ian, Towards a reconsideration of the formation of Buraku communities and the development of discrimination against them , s. 81-93.
 • A case of Buraku discrimination , s. 94-97.

26/27 (1977)

 • Gustafsson, Leif, Klassisk prosa i Korea , s. 2-12, Korea.
 • Kwang-su, Yi, Ch’unhyang chon (övers. Leif Gustafsson), s. 13-36, Korea.
 • Utterström, Lennart, Seppuku , s. 39-45, Japan.
 • Hyakken, Uchida, Sommarnatt (övers. N.-O. Pettersson), s. 46-54, Japan.
 • Vargö, Lars, Om Akutagawa Ryunosuke , s. 55, Japan.
 • Ryunosuke, Akutagawa, Spindeltråden (övers. Lars Vargö), s. 57-59, Japan.
 • Ryunosuke, Akutagawa, Orientalisk höst (övers. Lars Vargö), s. 61-63, Japan.
 • Ryunosuke,Akutagawa, Näsan (övers. Lars Vargö), s. 65-70, Japan.
 • Ellström, Lars, Om Fenixfåglarnas nirvana , s. 71-77, Kina.
 • Guo Mo Ruo, Fenixfåglarnas nirvana (övers. Lars Ellström), s. 80-88, Kina.

28/29 (1977)

 • Lewin, Mats, Reseskildring från Afghanistan , s. 2-6, Afghanistan.
 • Pauer, Erich, Some remarks on the Development of jointstock companies in Early Meiji Japan , s. 7-33, Japan.
 • Malmqvist, Göran, Om Ai Qing , s. 34, Kina.
 • Ai Qing, Snön faller på Kinas jord (övers. Göran Malmqvist), s. 35-37, Kina.
 • Wha-ja Park, A Genetic view of the Japanese Language , s. 38-44, Japan.
 • Wha-ja Park, Översikt över japanska dialekter (övers. Margareta Lejionhufvud), s. 46-52, Japan.
 • Information om Centret för Japanstudier vid Stockholms Universitet, s. 53-54.
 • Tien Lung, The Great Practical Value of Chinese Calligraphy , s. 55-57, Kina.
 • Öman, Einar, När Chiang Kai-shek fick kommunisthjälp. Några erfarenheter från den svenska högskolan i Hunan på 1920-talet, s. 58-78, Kina.

30/31 (1978)

 • Bergman, Pär, Gudarnas död och återkomst . Personkult i Kina ett år efter Mao, s. 1-19, Kina.
 • Martinsson, Carl, G., Om Sadegh Hedayat , s. 20-22, Iran.
 • Hedayat, Sadegh, Hadji Morad (övers. Carl G. Martinsson), s. 23-29, Iran.
 • Totten, George O., Inledning till Junichiro Kisakas , s. 30-31, Japan.
 • Kisaka, Junichiro, 1930-talet: En avvikelse eller ett logiskt resultat i japansk historia? (övers. George O. Totten), s. 32-43, Japan.
 • Gustafsson, Leif, Koreansk satir på kinesiska , s. 44-50, Korea.
 • Gustafson, Klas, Kinesiskt utvecklingsbistånd , s. 51-62, Kina.
 • Nelsson, Staffan, Var på denna jord kan vi finna ett land där glädje råder? Poesi av några kinesiska emigranter i Malaya och Singapore under slutet av trettiotalet, s. 63-78, Kina.

32 (1978) Temanummer Kina

 • Redaktionens anmärkning, s. 2.
 • Malmqvist, Göran, Den litterära revolutionen i Kina , s. 4-16.
 • Kinnemark, Britta, Kort om Lu Xun , s. 17-26.
 • Ekner, Reidar, Lu Xun som författare , s. 27-37.
 • Malmqvist, Göran, En dikt av Lu Xun (inledning), s. 38.
 • Lu Xun, Jag bjuder mina bröder farväl (övers. Göran Malmqvist), s. 40.
 • Lodén, Torbjörn, Lu Xun och den revolutionära litteraturen , s. 41-54.
 • Lu Xun, Litteraturmarknadens tio hemligheter (övers. Göran Sommardal), s. 56.
 • Lodén, Torbjörn, Inledning till Liu Dajies artikel , s. 57.
 • Dajie, Liu, Lu Xun och realismen (övers. Torbjörn Lodén och Lena Jönsson), s. 58-66.

33/34 (1979)

 • Svanberg, Ingvar, Turkfolk i Europa , s. 2-19, Turkiet.
 • Gustafsson, Leif, Kim Sakkat vandrar vidare , s. 20-28, Korea.
 • Han-dan Chun, Selected Lumber from The Forest of Laughter (övers. Donald B. Wagner), s. 29-35, Kina.
 • Hallengren, Anders, Kinas nya nationalsång , s. 36-38, Kina.
 • Hallengren, Anders, Kinesiska skrivreformer , s. 39-43, Kina.
 • Leimar, Per, Uttalsregler och transkriptioner i pinyin , s. 44-50, Kina.
 • Malmqvist, Göran, Sju dikter av Bian Zhilin , s. 52-59, Kina.
 • Martinsson, C. G., Kort om Rasul Parvizi , s. 60, Iran.
 • Parvizi, Rasul, Zar Safar (övers. C.G. Martinsson), s. 61-69, Iran.
 • Fujio-Düring, Chieko, Shamanism i japansk folkreligion , s. 71-83, Japan.
 • Förteckning över tidigare nummer av tidskriften, s. 84.

35/36 (1979) Temanummer Japanska noveller i översättning av S. Matsushita.

 • Matsushita, S., Översättarens förord , s. 1-2.
 • Matsushita, S., Några ord om författarna , s. 3-5.
 • Kikuchi, Kan, Tojuros kärlek , s. 6-21.
 • Akutagawa, Ryunosuke, Spindeltråden , s. 22-24.
 • Akutagawa, Ryunosuke, Toshishun , s. 25-29.
 • Akutagawa, Ryunosuke, I buskaget , s. 30-39.
 • Akutagawa, Ryunosuke, Kvinnotjusaren , s. 40-50.
 • Akutagawa, Ryunosuke, Näsan , s. 51-56.
 • Kikuchi, Kan, Bortom hat och kärlek , s. 57-74.
 • Kumikida, Doppo, Sällsam önskan , s. 75-78.