102 (2000)

 • Johansson, Per, Om tvåtonsklockor och framväxten av ett kromatiskt tonförråd under kinesisk bronsålder, 3-19, Kina.
 • Juntunen, Mirja, Indologi och Indienbilden på 1800-talet – om den svenska indologins historia, 20-34, Indien.
 • Berg, Anders, Om relationerna Taiwan – Kina, 35-57, Kina.
 • Karlsson, Mats, Japan, det skräniga, och jag själv, 58-62, Japan.

103-104 (2000)

 • Berglie, Per-Arne, Shamanism, gammal och ny: Ett undflyende men livskraftigt fenomens historia. Exempel från Sverige och Mongoliet, 3-12, Mongoliet.
 • Larsson, Stefan, Gendyn Tjöpel: en kontroversiell fritänkare i 1900-talets Tibet, 13-38, Tibet.
 • Jonsson, Rolf, Den sjätte Dalai Lama, Tshangs dbyangs rgya mtsho (1683-1706), 39-50, Tibet.
 • Rosén, Staffan, De Scriptis Tanguticis et Mongolicis in Siberia Repertis Commentatio: Tidiga tibetanska och mongoliska handskrifter i Sverige, 51-62, Tibet, Mongoliet.
 • Enwall, Joakim, Gräshoppornas anfall: En studie av kinesiska lånord i mongoliska, 63-80, Mongoliet, Kina.
 • Masuda, Monica, Buddhismen i Sverige, 81-88.
 • Juntunen, Mirja, Den sjätte Dalai Lamas kärlekssånger (ellerströms , Lund), 89-91. TIbet.

105 (2001)

 • Söderberg, Marie, De japanska tidningarnas tillkomst och roll i slutet av 1800-talet, 3-12, Japan.
 • Hikosaku, Kubota, Gatusångerskan Omatsus äventyr, 13-25, Japan. (övers. Staffan Lindström och Eiko Nordlander)
 • Frisk, Ulla, Populära följetonger i det gamla Japan, 26-43, Japan.
 • Jia, Huixian, Snabbnudelns historia, 44-50, Kina, Japan. (övers. Björn Kjellgren)
 • Recension (Åsa Back), Christina Nygren: Gastar, generaler och gäckande gudinnor, 51-54, Kina, Japan.
 • Recension (Björn Kjellgren), Lars Vargö: Icke brännbara sopor, 55-56, Japan.

106 (2001)

 • Jonsson, Gabriel, Kim Dae Jung som Sydkoreas president, 3-20, Korea.
 • Hübinette, Tobias, Barnen från det okända landet, 21-38, Korea.
 • Rosén, Staffan, Lorenz Lange och en tidig rysk-koreansk kontakt, 39-48, Korea.
 • Åhlander, Kristina, Koreas alkoholdrycker, 49-57, Korea.

107 (2001)

 • Ottosson, Ingemar, Mission och vapenexport – Sverige och Kina på 1930-talet,3-17, Kina.
 • Ooi, Kee Beng, Etnicitet som politisk produkt, 18-40.
 • Nyman, Patrik, Stulen kärlek – Bilhaṇas Caurasuratapañcāśikā, 41-47, Indien.
 • Recension (Patrik Nyman), Bhagavad-Gītā. Vishet och yoga, i översättning av Martin Gansten, 48-51, Indien.

108 (2002)

 • Fällman, Fredrik, Da Qin och Jesus-sutrorna, 3-16, Kina.
 • Vargö, Lars, Japanska spöken, 17-25, Japan.
 • Recension (Mirja Juntunen), Ett unikt översättningsprojekt – Indiens litteraturer når svensk publik, 26-31. Indien.
 • Förteckning över föreningens skriftserie, 33-34.

109 (2002) Tema orientalism

 • Från redaktören, 2.
 • Nyberg, Kenneth, Orientalismen i svenska resenärers Kinaskildringar, 3-25, Kina.
 • Grinell, Klas, En doft av Tusen och en natt – ”det orientaliska” som säljargument inom svensk utlandsturism 1930-1990, 26-39.
 • Johansson, Perry, Svenska tempeltjuvar i Kina 1912, 40-48, Kina.
 • Berg, Magnus, Orienten på en höft, 49-74.
 • Ooi, Kee Beng, Demoner och idealbilder: den kollektiva identitetens behov av karikatyrer av ”den andre”, 75-88.
 • Hübinette, Tobias, Den svenska Koreabilden som en orientalistisk fantasi, 89-, Korea.

110 (2002)

 • Från redaktören, 2.
 • Warburton, Thomas, En scen från det Rena Landet, 3-12, Japan.
 • Grundström, Veena, Tulasī – en helig basilika, 13-21, Indien.
 • Kaikkonen, Marja, Den kinesiska kulturens hemliga motor – brott, sex och annat olovligt, 22-, Kina.

111 (2003) Tema extremism

 • Från redaktören, 2.
 • Svanberg, Ingvar, Sven Hedin och nationalsocialismen, 3-12, Sverige, Tyskland.
 • Ottosson, Ingemar, Från internationalism till militarism: Svensk-japanska sällskapet i Stockholm 1919-1945, 13-35, Sverige, Japan.
 • Hübinette, Tobias, Varför dras nazister och högerextremister till Asien?, 36-48.
 • Smith, William L., Indier som stred för Hitler, 49-58, Indien, Tyskland.
 • Berglund, Henrik, Hindunationalistisk extremism inom indisk politik, 59-, Indien.

112 (2003)

 • Från redaktören, 2.
 • Jonsson, Herbert, Några aspekter av haiku-diktens form, med exempel av Yosa Buson, 3-24, Japan.
 • Jonsson, Gabriel, Nord- och Sydkorea speglade i frimärken, 25-57, Korea.
 • Recension (Marie Söderberg), Political Turning Points – Rhetorical Analyses of Japanese Inauguration Speeches, 58-60, Japan.
 • Recension (Gunilla Lindberg-Wada), Främling: Roman om en svensk i främmande land, 61-63, Japan.
 • Recension (Staffan Lindström), An Arctic Passage to the Far East, 64-66, Japan.

113 (2003)

 • Från redaktören, 2.
 • Öhborg, Anita, Greta Nilsson – Guds sändebud i Mongoliet, 3-23, Mongoliet, Kina.
 • Risinggård, Martin, Vem är egyptier? – egyptisk medborgarskapspolitik i förändring, 24-37, Egypten.
 • Boktips (Fredrik Fällman), Kvinnor och äventyr i Mongoliet och arabisk identitet, 38-39, Egypten, Mellanöstern, Mongoliet, Kina, Indien.

114 (2004)

 • Från redaktören, 2.
 • Fällman, Fredrik, ”Feber”, kultur och modernitet – intellektuella och tro i dagens Kina, 3-21, Kina.
 • Shamsul A.B. & Azmi Aziz, Politisk islam och styrande i Sydostasien: ett malaysiskt perspektiv, 22-41, Malaysia.
 • Wahlström, Björn,Mästaren på det frusna berget – livsföring, dikt och natur hos Han Shan, 42-52, Kina.
 • Recension (Herbert Jonsson), Japansk haiku, världens kortaste diktform, 53-57, Japan.
 • Recension (Linus Hagström), Japan: Personligt, 58-61, Japan.

115 (2004)

 • Från redaktören, 2.
 • Malmqvist, Göran, Stenen i skogsgläntan, 5-6.
 • Malmqvist, Göran, Signalen, 7-8.
 • Lodén, Torbjörn, Kulturmöte med radikala förtecken: Zhang Shenfu och Sofia Kovalevskaja, 9-19, Sverige, Ryssland, Kina.
 • Zhang, Songnian, Den kvinnliga matematikern Kovalevskys liv, 20-24, Kina, Ryssland, Sverige. (övers. Torbjörn Lodén)
 • Schoenhals, Michael, Massornas röster? – angiveri i Maos Kina, 25-36, Kina.
 • Enwall, Joakim, Katolsk hmong-skrift i Sichuan och Yunnan, 37-50, Kina.
 • Ooi, Kee Beng, Modern China and the Waves of Reactive Nation Renewal, 51-76, Kina.
 • Kaikkonen, Marja, Herr Hår, fru Sonson och fröken Tiotusen – om kinesiska personnamn, 77-88, Kina.

116 (2005)

 • Från redaktören, 2.
 • Östling, Per, Hemma hos Rumi, 3-8,Turkiet, Persien.
 • Lindquist, Torkel, Rapmusik som ett medel för arabisk-israeliska ungdomar att uttrycka åsikter, 9-19, Palestina, Israel.
 • Jonsson,Rolf, Angeånde Bhartrhari, 20-23, Indien.
 • Bhartrhari, Śatakatraya, 24-54, Indien (översättning Rolf Jonsson).

117 (2005)

 • Från redaktören, 2.
 • Schoenhals, Michael, Politiskt färgat formspråk – Ordet och pennan i revolutionens rike, 3-15, Kina.
 • Theander, Tobias, Om Chu Lais novell Militärgatan, 16-17, Vietnam.
 • Chu Lai, Militärgatan, 18-35, Vietnam (översättning Tobias Theander).
 • Recension (Per Bergman), Tiger, tiger… Wu Song og tigeren i kinesisk historiefortelling, 36-43, Kina.
 • Recension (Lars Vargö), Enigmatic Power?, 44-46, Japan, Kina.
 • Recension (Lars Vargö), Elusive Treasures. Natural Resources in Izumo Fudoki, 47-48, Japan.

118 (2005)

 • Från redaktören, 2.
 • Torbjörn Lodén, Liu Binyan död, 3-5, Kina.
 • Bert Edström, Om August Strindbergs japanska horisont, 6-31, Japan.
 • Stina Jelbring, Förord till Nakai Kazukos föreläsningar, 32-34, Japan.
 • Nakai Kazuko, Första hälften av Berättelsen om Genji: människan, naturen och mono no aware, 35-52, Japan.
 • Nakai Kazuko, Den senare hälften av Berättelsen om Genji: världen bortom det civiliserade samhället som en värld av religiösa gärningar och des förhållande till buddhismen, 53-73, Japan.
 • Mikael Johansson, Aum Shinrikyō på Internet, 74-89, Japan.
 • Recension (Linus Hagström), Japan i brytningstid?, 90-99, Japan.