Nummer 172

Joakim EnwallGästredaktörens introduktion4
Torbjörn LodénSvenska sinologer om Kinas idéhistoria7
Joakim EnwallSinologin vid Uppsala universitet22
Jens KarlssonAspekt, objekt och tidsadverb: Tre lundensiska avhandlingar om kinesisk lingvistik40
Jens KarlssonOm det stående behovet av en större kinesisk-svensk ordbok –
med en kritisk analys av den som en gång fanns
58
Jan-Olof SvantessonForskning vid Lunds universitet om minoritetsspråk i och runt Kina74
Lena RydholmStudies in Chinese literature and world literature: A short survey and some reflections on interdisciplinary research cooperation at Swedish universities in the twenty-first century87
Helena LöthmanStudier och forskning om kvinnor, arbetsliv och vardag i Kina –
mina svenska inspiratörer
104
Wan, XinzhengAn overview of the development of Chinese textbooks written in Swedish109
Li, ShuReflections on Sinology: Definitions, Connection to Orientalism and Future as One Discipline127
Håkan WahlquistFolke Bergman as an archaeologist in China144

Nästa Nummer

Skriv en kommentar

© 2024 Orientaliska Studier