Nummer 169

Förord
Håkan Wahlquist Errata Orientaliska studier nr. 167/20215
Ahmed MadenMeshaiyun-filosofin6
Bo UtasThe Missions of the Swedish Envoy Ludvig Fabritius to Iran in 167933
Troy EnequistUtan vare sig land eller medborgarskap – världens mest förföljda folk41
Jens KarlssonKinesisk exeges av Kants förnuftskritik
Artbestämning av en kommentarskrift
53
Shu LiReinscribing The Inner Chamber: Song Lyrics on The Boudoir Theme by Ge Xiuying (1773-1791)68
Yilun ZhangEn annan värld, för en bättre förståelse av Kinas moderna historia? 2021-202292
Lena LeimgruberChallenging Hollywood Orientalism: The Western World’s Perception of the Asian World in Disney’s Pirates of the Caribbean:
At World’s End and beyond
98
Gabriel JonssonNy roman om Indien110
Gunnar Jinmei LinderLars Vargö Tomhetens filosofi112
Lars VargöRecension117

Nästa Nummer

© 2024 Orientaliska Studier