Nummer 151

Redaktörens ord
Joel Wiklund Muskler, Mustascher och Machomän:
Preliminära tankar om maskulinitet i egyptisk
media
5
Nicole Wallberg Politisk islam: en djupdykning i retoriken hos
Usama bin Laden och al-­Qaida
20
Anders Carlstedt Yabi-­slätten under klassisk tid 31
Ingemar Ottosson Tyfoner och solsken – svensk japanska relationer
under 150 år
79
Jessie Yang Recension av Konfucius samtal 94
Staffan Ulfstrand Vår framtid kan anas längs bort i nordost 97
Jessie Yang Recension av Konfucius samtal 94
Gabriel Jonsson Nya böcker om Japan, Kina, Nord-­ och
Sydkorea
101
Vill du beställa prenumerera på Orientaliska studier eller beställa detta nummer? Kontakta oss!

Nästa Nummer

Föregående Nummer

Skriv en kommentar

© 2024 Orientaliska Studier