Nummer 149

Från redaktören
Nicole Wallberg ULV I FÅRAKLÄDER: Krigsförbrytare i Sverige och risken för inresande krigsförbrytare i dagens flyktingströmmar – en sammanställning och riskanalys 5
Evelina Bengtsson Folkets inflytande – Informationsinsamling i Kina 1949-1974 28
Joyce Ip Miss China – genus och nationalitet i globaliseringens Kina 48
Albin Öberg Ekfras i Li Hes diktning – En närläsning av En målning av Yong-dongs murar 76
Jakob Nykvist Onomatopoesi – Är vi fångade i vår egen ljudsymbolik? 103
Gabriel Jonsson Nya böcker om Indien, Kina och FN samt Nepal och Sydkorea 123
Vill du beställa prenumerera på Orientaliska studier eller beställa detta nummer? Kontakta oss!

Nästa Nummer

Föregående Nummer

© 2021 Orientaliska Studier