Nummer 145

Redaktörens ord

Joakim Lilljegren

Två finlandssvenska översättningar av 1800- talsdikter

Nicole Wallberg

Syriens migrationsströmmar och dess bakgrundsfaktorer: En deskriptiv översikt utifrån ett minoritetsperspektiv

Paola Badani Zuleta

Att återupprätta historia på scen:
Erövra Tigerberget med list – En modellopera i revolutionens tjänst

Joel Petersson Ivre

Ännu inga huliganer – åskådarvåld och fotboll i Kina

Irmy Schweiger

”Den episka kören” Kosmopolitiskt minne i Long Yingtais Stora floden, stora havet 1949

Erik Oskarsson

Reseskildringar av Meijiperiodens lyriker

Arvin Khoshnood

Ny bok om Iran

Gabriel Jonsson

Ny bok om Kina och om Östasien

1
Vill du beställa prenumerera på Orientaliska studier eller beställa detta nummer? Kontakta oss!

Nästa Nummer

Föregående Nummer

© 2024 Orientaliska Studier