Nummer 144

Redaktörens ord

Karin Almbladh

Marcus Ehrenpreis möter Judah ha-Levi

Amanda Walldoff

”You say tamatim, I say nabadura”
Om apelsiner, kalkoner, tomater och lite annat

Rickard Gustafsson

Klassificiering av kinesiska tecken

Björn Boman

Koreansk skönhet som en förlängning
av den koreanska vågen

Lina Johansson

Vem i hela världen säger så?
Översättning av könskodad dialog i manga

Leila Rouatbi

Maskuliniteter inom visual kei

Gabriel Jonsson

Nya böcker om Kina, Nepal och Nordkorea

Vill du beställa prenumerera på Orientaliska studier eller beställa detta nummer? Kontakta oss!

 

 

Nästa Nummer

Föregående Nummer

© 2024 Orientaliska Studier