Nummer 141

Redaktörens ord

Björn Boman

Det nutida Koreas religiösa landskap – mellan pluralism, sekularisering och evangelisering

Katarina Dahlbeck

Japan efter Fukushima – unga mödrar förenas i vardagens kamp

Daniel Eriksson

The Handbook of Chinese Linguistics

Björn Boman

Bokrecension om k-pop

Vill du beställa prenumerera på Orientaliska studier eller beställa detta nummer? Kontakta oss!

 

 

Nästa Nummer

Föregående Nummer

© 2023 Orientaliska Studier