Nummer 136

Jouni Elomaa Chanoyu som poesi
Susanne Gaje Ett framtidsprojekt i Japan 1969: Mitt första besök lade grunden för livslång kärlek
Stina Jelbring En vandring i friarens spår: Metafor och symbol i nō-spelet Kayoi Komachi
Marja Kaikkonen Kinesisk kärlek i pestens och kolerans tid
Mats Karlsson Hara Setsuko: en studie i kvinnlig frigörelse som gick snett
Stephan Larsen I phacochoerusars land: Några reflektioner kring bilden av Afrika i Ōe Kenzaburōs Kojinteki na taiken
Gunnar Jinmei Linder Empati eller romantiserande: En betraktelse över Edo-periodens kurtisaner i musikgenren jiuta-sōkyoku
Staffan Lindström Kurotobi Shikibu: En kvinnlig gesaku-författare?
Thomas Norell Japanstiftelsen: En stipendiefond i spåren av en fastighetsaffär
Christina Nygren Tabi shibai: Resande populärteater i vått och torrt. Berättelser från fältarbeten i Japan
Margareta Petersson ’Thunberg’ och Morten Falck. Resor till Japan och Grönland
Anders Pettersson Texters betydelse enligt språkvetaren och enligt litteraturvetaren
Marie Söderberg Adolf Erik Nordenskiölds resa till Japan genom Nordostpassagen
Bo Utas Det judisk-persiska köpmannabrevet från Dandân-Uiliq
Lars Vargö Glädje och melankoli i japansk poesi
Ulla Wagner En etnograf läser Santō Kyōden

Nästa Nummer

Föregående Nummer

© 2023 Orientaliska Studier