Nummer 135

Disa Hasselberg Kinas förhållningssätt till Kashmir-konflikten: En diskursanalys av artiklar från Folkets Dagblad publicerade 1999
Lin Engdahl Bloddonationer och blodhandel i Folkets Dagblad 1985-1998
Jennifer Kullenberg Normer och intressen i svensk utrikespolitik: Mänskliga rättigheter och strategiska intressen i Sveriges officiella relation med Kina
Gabriel Jonsson Nya böcker om Kina

Nästa Nummer

Föregående Nummer

© 2023 Orientaliska Studier