Nummer 132

Tal Davidovich Profeten och kvinnorna: introduktion till al-Bukhari
Paul Katsivelis Flaggan som uttryck och motmakt: om användandet av bilder, symboler och begrepp under den syriska revolten 2011/2012
Arvin Khoshnood Islam framför allt – Islamiska republiken av Irans utrikespolitiska mål
Marja Kaikkonen Att läsa ett kinesiskt kalenderblad
Jorunn Nilsson Att översätta med rollspråk. En analys av Madickens och Mias språk i japansk översättning
Gariel Jonsson Ny bok om Nordkorea

Nästa Nummer

Föregående Nummer

© 2021 Orientaliska Studier