Nummer 124

Torkel Lindqvist Israel: Vem är egentligen israel i landet med två officiella språk och åtminstone fem religioner?
Tal Davidovich Jerusalems betydelse för freden
Ashk P. Dahlén Det persiska nyårets mytologi, historiska bakgrund och kontinuitet
Bengt Pettersson Xiaojing – en klassiker i kejserlig tjänst
Gustav Sundquist Partiets språk: En studie av politiskt språkbruk i nyhetsmedier kontrollerade av Kinas kommunistiska parti
Ingemar Ottosson Ett land annekteras. Svenska reaktioner på Japans maktövertagande i Korea
Gabriel Jonsson ”Folkrepubliken Kina 60 år: Den auktoritära statens uthållighet”
Karin Almblad Bok om islam
Karin Almblad Andalus: energier i gränsrum
Gabriel Jonsson Golksagor från Nepal
Gabriel Jonsson Ny bok om Nordkorea

Nästa Nummer

Föregående Nummer

© 2023 Orientaliska Studier