Nummer 123

Joakim Enwall En nomad inom orientalistiken
Staffan Helmfrid Femton år med Japancentret och CPAS
Bert Edström Stillahavsasien som utmaning
Torbjörn Lodén Konfucianismens sociala dynamik
Joakim Enwall Sociolingvistiska och etniska förändringar i Xinjiang
Anders Karlsson Konfuciansk statsmannakonst, folkets välfärd, och omhändertagandet av föräldralösa barn i traditionella Korea
Håkan Wahlquist Bālan khelne och andra musik- och sångtraditioner i nordöstra Nepal
Mirja Juntunen Taratambol tur och retur
Birgit N. Schlyter Turan, Ergenekron och turkarnas röda äpple
Björn Wittrock Staffan Rosén
Staffan Rosén Selected Writings

Nästa Nummer

Föregående Nummer

© 2023 Orientaliska Studier