Nummer 122

Karin Ahlberg
Carl Rommel
Förtroende och förvrängning – Skiftande framställningar av det muslimska brödraskapet i Egypten
Karin Ahlberg
Carl Rommel
Paradoxala förbindelser: Den syriska politiken gentemot Muslimska brödraskapet och Hizbollah
Martin Hellström Korvskinnsresenärer och charkuteribiträden – matmotiv i Willy Kyrklunds arabiska skildringar
Anette H. K. Son Ek Förnamn eller efternamn? – En studie av koreanska personnamn
Tobias Theander Om Nguyen Ngoc Tu
Nguyen Ngoc Tu Berättelsen om Diep
Tobias Theander Om Segern av Duong Nghiem Mau
Duong Nghiem Mau Segern

Nästa Nummer

Föregående Nummer

© 2024 Orientaliska Studier