Nummer 116

Från redaktören 2
Per Östling Hemma hos Rumi 3
Torkel Lindquist Rapmusik som ett medel för arabisk-israeliska ungdomar att uttrycka åsikter 9
Rolf Jonsson Angeånde Bhartrhari 20
Bhartrhari Śatakatraya 24

Nästa Nummer

© 2023 Orientaliska Studier