Föreningen bildades 1968 av studenter och lärare vid institutionen för orientaliska språk vid Stockholms universitet. Bland grundarna fanns professor Göran Malmqvist som också länge var tidskriftens ansvarige utgivare. Föreningen är öppen för alla intresserade och skall enligt stadgarna ”sträva efter att aktivera till studier kring och förbättra förståelsen för de asiatiska och arabiska folkens ekonomiska, politiska, sociala och kulturella utveckling, deras historiska och nutida förhållanden”. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och verksamheten ”skall vila på vetenskaplig grund”.

Föreningen driver idag främst tidskriften Orientaliska Studier men ordnar även seminarier och andra arrangemang med aktuella teman enligt föreningens stadgar.

Det första numret av tidskriften Orientaliska Studier kom ut 1969 och det hundrade numret kom lagom till trettioårsjubiléet 1999. Ansvarig utgivare idag är professor Torbjörn Lodén. Redaktör är Gabriel Jonsson som också är ordförande i föreningen.

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier