Vår tidskrift kommer ut med tre-fyra nummer varje år. Medlemskap i föreningen inklusive prenumeration på tidskriften kostar 120 kr för privatpersoner (300 kr utanför Norden). Institutioner betalar 150 kr för prenumeration inom Norden, 300 kr utanför. Man betalar enklast genom att sätta in summan på vårt postgiro 459026-1 och tydligt ange namn och adress. Du är också välkommen att stödja föreningen och tidskriften genom gåvor till samma postgiro.

Vill du bidra till tidskriften? Skriver du själv eller vill du tipsa om något intressant ämne så hör av dig!

Lösnummer av tidskriften kan köpas för 30 kr (inklusive porto). Kontakta oss på e-post! Vårt postgiro är 459026-1. OBS! Nr 106 och nr 111 är slut. För priser och tillgång på äldre nummer kontakta redaktionen enligt nedan.

Adress:
Orientaliska Studier
Stockholms universitet
Kräftriket 4 B
106 91 STOCKHOLM
gabriel.jonsson@su.se
Fax: 08-155464
Postgiro: 459026-1