37 (1980) Temanummer Kina

 • Lum, Beverley Anne, Idag! – en folkets egen litteraturtidskrift, 2-11.
 • Malmqvist, Göran, Händiga handböcker rörande Kina, 12-21.
 • Johansson, Bengt, Chinese economic planning – en recension, 22-25.
 • Lodén, Torbjörn, Folkrepubliken Kina i FN, 26-44.
 • Förteckning över tidigare nummer av tidskriften, 45-48.

38/39 (1980-1981) Specialnummer om Tibet

 • Kvaerne, Per, Tibetansk religion, s. 4-11.
 • Lienhard, Siegfried, Bön-religion (övers. Margareta Leijonhuvud), s. 12-22.
 • Hegardt, Gudrun, Milarepa, s. 23-28.
 • Berglie, Per-Arne, Möten med vandrande lik, s. 29-35.
 • Ståhl, David, Tibet idag, s. 36-45.
 • Leopold, Christer, Tibet ur kinesisk synvinkel, s. 46-60.
 • Andersson, Jan, Tibet – “aldrig en del av Kina”, s. 61-88.
 • Ståhl, David, Dharamsala, s. 89-107.
 • Ståhl, David, Resa till Lumbini, s. 108-134.
 • Transkriptionslista, s. 135-136.

40 (1981)

 • Utas, Bo, Forugh Farrokzhad och den mekaniska dockan. En kvinnlig iransk diktare, s. 1-7, Iran.
 • Hakari-Kuusikko, Pirjo-Riitta, Genji, Monogatari, s. 8-18, Japan.
 • Lindberg-Wada, Gunilla, Om språket i Genji Monogatari, s. 19-24, Japan.
 • Lindin, Olof, Hur konfucianskt är dagens Japan, s. 25-31, Japan.
 • Gustafsson, Leif, Lag och ordning i det gamla Korea. En glimt av Yin-dynastins rättsväsende, s. 32-48, Korea.
 • Svanberg, Ingvar, Yörüker – nomadfolk i Turkiet, s. 49-53, Turkiet.
 • B. Heiksen, Simon, Penselstrog i kinesisk maleri, s. 54-56, Kina.
 • Hermansson, Åke, Japansk idéhistoria, s. 57-62, Japan.
 • Nygren, Christina, Kabukikonferens i Wien, s. 63-64, Japan.

41 (1982) Temanummer Kinesisk litteratur

 • Lodén, Torbjörn, Den litterära revolutionen i Kina 1917 – 1949 , s. 3-21.
 • Lundberg, Lennart, Mao Dun – författarskap och politik , s. 22-31.
 • Olivier, Tomoe, Ai Quings diktning före Yan’an perioden , s. 32-43.
 • Zhi, Feng, Fyra sonetter , s. 44-51.
 • Zhi, Feng, Självbiografiska anteckningar , s. 52-60.
 • Daren, Lin, Konsten att författa revolutionära sångtexter , s. 61-70.
 • Dikter, s. 71-73.
 • Kam-ming, Wong, Revolutionär realism och revolutionär romantik i två romaner av Hao Ran , s. 74-90.
 • Zhijian, Song, Rövslickning, slavnatur och annat , s. 91-93.
 • Dikter, s. 94-97.
 • Zhiyi, Li, En nyttig återblick , s. 98-103.

42 (1982)

 • Hermansson, Åke, Vasilij Golovnins bidrag till européernas kännedom om Japan , s. 3-22, Japan.
 • Thøgersen, Stig, Kina och Japan i de skandinaviske skoler , s. 23-39.
 • Torbacke, Jarl, Kommentar till Thøgersens artikel , s. 40-41.
 • Nieminen, Kai och Lindberg-Wada, Gunilla, Om språket i Genji monogatari , s. 42-47, Japan.
 • Artikelförfattarna, s. 48.

43/44 (1983) Temanummer Kammu, ett folk i sydöstasien

 • Svantesson, Jan-Olof, Inledning, s. 2-5.
 • Svantesson, Jan-Olof, Kammu och andra austroasiatiska språk , s. 6-11.
 • Lindell, Kristina, Döden i kammuernas land , s. 12-18.
 • Lundström, Håkan och Tayanin, Damrong, Musik för rissjälen , s. 19-25.
 • Tayanin, Damrong, Doftande blommor och blad , s. 26-27.
 • Seen, Dúan, Cians saga , s. 28-39.
 • Raw, Kam, När de påstod att Cian skulle återfödas , s. 40-49.
 • Lundström, Håkan, Två kammusånger , s. 50-57.
 • Daoyong, Li och Bingchang, Yuan, Kammufolkets musikinstrument , s. 58-68.
 • English summary, s. 69-70.

45/46 (1983)

 • Ramsay, Gail, Om den egyptiske författaren Ishaan Abdel Qudduus , s. 1-4, Egypten.
 • Qudduus, Ishaan Abdel, Fem noveller (övers. Gail Ramsay), s. 5-17, Egypten.
 • Bengtsson, Eva, Sundberger, Brigitta och Svanberg, Ingvar, Sedvänjor från vagga till graven bland armenier i Iran , s. 18-29, Iran.
 • Gustafsson, Leif, Humor i koreansk litteratur , s. 30-41, Korea.
 • Totten, George, Att lära sig koreanska , s. 42-45, Korea.
 • Nittzell, Gunnar O., Vem är livstidsanställd i Japan? , s. 46-53, Japan.
 • Polak, Jiri, Kinas ungdom i väntan på gryningen , s. 54-61, Kina.
 • Hermansson, Åke, Carl Steenstrup: Japan 1985 – 1980 , s. 62-64, Japan.
 • Sakkunnigutlåtande rörande e o docenttjänst i östasiatiska språk vid Lunds universitet , s. 65-70.

47/48 (1984) Temanummer Japan

 • Hermansson, Åke, 1600-talets världshandel ur japanskt perspektiv , s. 3-19.
 • Edström, Bert, Japans trendriktiga utrikespolitik , s. 20-32.
 • Thunman, Noriko, Den franska symbolismens introducering i Japan , s. 33-47.
 • Holmström, Lars, Japansk psykiatri: några intryck från Tokaiuniversitetets sjukhus , s. 48-55.
 • Bergère, M. C. (rec.), Dagfinn Gatu, Toward Revolution: Social Change and the Chinese Communist Party in North China 1937-45 , s. 56-60.
 • Powell, Brian (rec.), Noriko Thunman, Nakara Chuya and French Symbolism , s. 61-67.
 • Olivier, Tomoe (rec.), Arne Kalland, Shingu – A Study of a Japanese Fishing Community , s. 68-71.

49/50 (1984) Temanummer Vägar till Kina. Göran Malmqvist 60 år

 • Förord, s. 6.
 • Sommardal, Göran, Ta ett fast grepp om professorn , s. 7-11,
 • Ta ett fast grepp om klasskampen vid insättning och utbetalning (övers. Gunnel Nornholm), s. 12-13.
 • McDougall, Bonnie S., Quest and Confrontation : The Poetic and Fictional Voices of Bei Dao/Zhao Zhenka i, s. 14-18.
 • Zhenkai, Zhao, Månen på manuskriptet (övers. Britta Kinnemark Lander), s. 19-28.
 • Johnsson, Karin, Fyra sockerakvatinter – Vinterlotus , s. 29-33.
 • Zhi, Feng, Vägar (övers. Lena Jönsson och Torbjörn Lodén), s. 34-35.
 • Ellström, Lars, Den overkliga verkligheten – några anteckningar om en dikt av Guo Moruo , s. 36-51.
 • Jingrong, Chen, Ten Poems (translated by Shiu-Pang Almberg), s. 52-65.
 • Kaikkonen, Marja, Några ord om Lao She , s. 66-70.
 • She, Lao, Under den röda fanan (övers. Marja Kaikkonen), s. 71-77.
 • Zhilin, Bian, Fem dikter (inledning och tolkning av Per Leimar), s. 78-85.
 • Lundberg, Lennart, Lu Xun och den ryska litteraturen , s. 86-96.
 • Lejionhufvud, Göran, Väggtidningar – en kort historik , s. 97-101.
 • Söderman Wirén, Annika, Är dazibaos tid förbi? Några synpunkter i anslutning till Göran Leijonhufvuds historik , s. 102-104.
 • Bökset, Roar, Fortsatt teckenförenkling i Kina? , s. 105-110.
 • Schoenhals, Michael, Mao Zedong och Fem skäppor ris-daoismen , s. 111-120.
 • Lodén, Torbjörn, Dai Zhen – en filosof i den konfucianska traditionen , s. 121-129.
 • Werner, Lena, Skisser från Xiangtang Shan , s. 130-135.
 • Emeiberget utsmyckas (övers. Anne-Charlotte Ström), s. 136-138.
 • Nilsson, Tomas, Reseguide till elva kinesiska berg , s. 139-155.
 • Siggstedt, Mette, ‘En kinesisk dam i en vagn, under eskort av mongoler’ – om ett albumblad i Östasiatiska museets samling , s. 156-167.
 • Fredriksson, Lars E., Smakar ni starkt? – eller vad är det för speciellt med brännvinet i Luzhou? , s. 168-185.
 • Göran Malmqvists skrifter 1947-1984 , s. 186-198.

51 (1985) Temanummer Indien

 • Lienhard, Siegfried, Den klassiske indiske diktaren , s. 3-10, Indien.
 • Smith, William L., Att leva på gatan , s. 11-18, Indien.
 • Suneson, Carl och Berglie, Per-Arne, Buddhism och psykologi – Rune E. A. Johansson och palikanon , s. 19-28.
 • Suneson, Carl, Kamasandesha: Ett bidrag till Sydindiens religiösa geografi , s. 29-42, Indien.
 • Lindberg-Wada, Gunilla, Stat och individ – ett japanskt perspektiv , s. 43-46, Japan.

52 (1985) Temanummer Asienforskning

 • Edström, Bert, Inledning, s. 3-4.
 • Stenberg, Peter, HSFR och forskningen om Öst- och Sydostasien , s. 5-6.
 • Helmfrid, Staffan, Svensk stillahavsasienforskning – reflektioner i anslutning till ett HSFR-program , s. 7-12.
 • Aijmer, Göran, Anteckningar vid läsandet av HSFR:s programförslag för utveckling av öst- och sydostasienforskning , s. 13-15.
 • Hamilton, Carl, Kommentar till HSFR-rapporten om öst- och sydostasienstudier , s. 16-17.
 • Friborg, Göran, Technotronics – en Meiji-kultur? , s. 18-21.
 • Svedin, Uno, Asiatisk forskningsintresse utanför orientalisternas krets , s. 22-26.
 • Utas, Bo, Tankar om asienstudier och tvärvetenskap , s. 27-31.
 • Edström, Bert, Öst- och sydostasienstudiernas dilemman , s. 32-45.
 • Sigurdson, Jon, Databaser i Japan , s. 46-52.
 • Olivier, Tomoe (rec.), Kina den tjugoförsta maj 1936 , s. 53-56.
 • Rapport från HSFR: s programkommitté ; för forskning rörande östasiatiska, inklusive sydöstasiatiska, språk, kulturer och samhällsförhållanden, s. 1-24.

53/54 (1986)

 • Hansson, Anders, Ett besök på Wudangshan , s. 3-32, Kina.
 • Nilsson, Tomas, Med lastbil genom Tibet , s. 33-80, Kina.
 • Edström, Bert, CINA utvärderat , s. 81-90.
 • Ragvald, Lars, Shen Congwen – ett författarporträt t, s. 91-96, Kina.

55/56 (1986)

 • Edström, Bert, I väntan på den forskningspolitiska propositionen , s. 1-2, Japan.
 • Frykholm, Yngve, Kambaramayanam – ett tamilepos av världsformat , s. 3-24, Indien.
 • Ragvald, Lars, Författarporträtt Yao Xueyin , s. 25-38, Kina.
 • Nittzell, Gunnar O., Gustaf Oskar Wallenberg – en bortglömd japanvisionär , s. 39-69, Japan.

57/58 (1987)

 • Hu… Hu… Humaniora , s. 1-2.
 • Sivam, Peter, Revolution och reform – En studie av språkreformen i Kina , s. 3-16, Kina.
 • Kaikkonen, Marja, Ett kejserligt bibliotek i Stockholm , s. 17-30, Kina.
 • Lind, Eva-Britt, Mishima Yukio , s. 31-46, Japan.
 • Löfqvist, Stefan, Shinto förr och nu , s. 47-62, Japan.
 • Nilsson, Tomas (rec.), Christina Nygren, Frukter från päronträdgården – Teater i Kina , s. 63-67, Kina.
 • Edström, Bert (rec.), Torsten Burgman, Japanbilden i Sverige 1667-1984 , s. 68-70, Japan.
 • Edström, Bert (rec.), Gunnar Heckscher, Asiatisk maktspel , s. 71-72, Japan.

59/60 (1987)

 • Wada, Toshiyuki och Wada-Lindberg, Gunilla, Tanaka Kakuei och Lockheed- skandalen , s. 4-16, Japan.
 • Gustafsson, Leif, Från förälskelse till förlossning: Om kärlek och sex i gamla Korea . s. 17-33, Korea.
 • Thunman, Noriko, Nakagami Kenjis litterära värld , s. 46-51, Japan.
 • Repliker, s. 46-51.
 • Recensioner, s. 52-56.

61/62 (1988) Temanummer Kina

 • Yuanhua, Wang, On Certain Categories in the Book, Wen Xin Diao Long , s. 7-25.
 • Lodén, Torbjörn, Dai Zhen and the Social Dynamics of Confucian Thought , s. 26-53.
 • Lang, Graeme and Ragvald, Lars, Upward Mobility of a Refugee God: Hong Kong’s Huang Daxian , s. 54-88.
 • Schoenhals, Michael, Mao Zedong On Education , s. 89-95.
 • Edström, Bert, Some Prevalent Perceptions of Japan’s Foreign Policy in the World Press Archives, 1969-1984 , s. 96-119.

63 (1988)

 • Jie, Zhang, Introduktion av Britta Kinnemark Lander. Litteratur i Kina i dag , s. 2-10, Kina.
 • Lindberg-Wada, Gunilla, Den brinnande kärleken i japansk poesi , s. 11-16, Japan.
 • Tchamitch, Peter G., The Significance of “Circumstances” in the Journey to the West : On the power of circumstances, the interpretation of circumstances and Sun Wu- Kong’s attainment of “class”, s. 17-22, Kina.
 • Siljeholm, Ulla, Silla – en Guldålder för koreansk konst , s. 23-27, Korea.
 • Nygren, Cristina, Poänglös plundring av Päronträdgården , s. 28-30, Kina.

64 (1988)

 • Eksell, Kerstin (rec.), Nagib Mahfuz’ Miramar , s. 1-15, Egypten.
 • Ragvald, Lars och Sivam, Peter, Kong Jiesheng , s. 16-38, Kina.
 • Ståhl, David, Dalai Lama , s. 39-48, Tibet.

65 (1989)

 • Ragvald, Lars, På dygdens väg: Fem sekler av Shunde läns historia : Första delen – tiden före 1949, s. 3-34, Kina.
 • Edström, Bert, Japanese Onomatopoetic Words : A Research Note, s. 35-52, Japan.

66 (1989)

 • Otterloo, Gerrit, Haikuns meter , s. 3-21, Japan.
 • Sommardal, Göran, Tretums Gyllene Lotus , s. 22-29, Kina.
 • Yin, Kevin, Massmedier i Kina , s. 30-45, Kina.
 • Uimonen, Terho, Chinese Black Humour , s. 47-49, Kina.

67/68 (1989)

 • Valsan, A., Apropå de ‘sataniska verserna’ , s. 3-56, Egypten.
 • Rooke, Tetz, Mönster med djupverkan- En analys av en roman av Naguib Mahfuz , s. 57- 73, Egypten.