Issue 142

Bert Edström Inledning
Uno Svedin Asien intressant för Sverige? Hur ser öst- och sydöstasien intresset ut och vilka är forskningskonsekvenserna?
Hans Hägerdal Svenska studier i Öst- och Sydöstasiens historia
Claes G. Alvstam, Bengt Johansson, Anita Jonsson Neglect, Awakening, Fashion, Normality and Next? One hundred years of Swedish economic and business studies of East Asia
Eskil Wadensjö Forskning om migration avseende tre länder i östra Asien
Niklas Swanström, Lisa Bäckman Om institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik – Kontaktskapande som policyverktyg i Östasien
Linus Hagström En forskningsdriven agenda för ökad policyrelevans: UI:s Östasienprogram
Lars Ellström Sinologi på vägrenen – några tankar om vad, vem och varför man bör studera?
Marie Söderberg Nätverkande för överlevnad – ett måste för japanforskningen
Göran Blomqvist Riksbankens jubileumsfond och forskningen om Öst- och Sydöstasien
Torbjörn Lodén Tiden mogen för en rejäl satsning på forskning om Kina och Östasien
Bert Edström Öst- och Sydöstasienforskningen: Från splittring till samarbete

 

 

 

Next Issue

Previous Issue

© 2021 Oriental Studies