Föreningen för Orientaliska Studier började 1969 att ge ut en skriftserie med hittills 28 volymer av vilka de flesta fortfarande finns till försäljning. Här presenteras en fullständig lista i referenssyfte. Tillgång och pris anges vid varje titel. Enklast beställer du genom att kontakta oss via e-post för besked om porto och leveranstid.

Skrifter utgivna av Föreningen för orientaliska studier
 1. Carl Sunesson, Saurikathodaya – A yamaka-poem by Vasudeva. Translation, notes and introduction, originalutgåva 1969, 219 sid. Reviderad utgåva 1986, 191 sid. 150 kr
 2. Christer Leopold, Internationella juristkommissionens rapport om Tibet, 1969, 28 sid. (slut)
 3. Göran Ericsson, Lite grann ur/om Zhuang Zi, 1970, 39 sid. (slut)
 4. Alan Imber, History of Duke Wen of Chin. Excerpts from the Tso Chuan, 1971, 139 sid. (slut)
 5. Torbjörn Lodén, Tre artiklar av Li Dazhao – marxistisk pionjär i Kina, 1972, 81 sid. 25 kr
 6. M. Henry Day, Spontaneity & the Pattern of Things: The Ziran and Wushi of Wang Chong’s Lun Heng, 1972, 37 sid. (slut)
 7. Jan Lönn, Marx och Engels artiklar rörande Kina, 1972, 31 sid. (slut)
 8. Jan Hagman, Bibliographical Notes on Ku Yen-wu, 1973, 55 sid. 25 kr
 9. David Pankenier, Script and Writing in Ancient China, 1974, 53 sid. 25 kr
 10. Göran Malmqvist, Literary Fragments from the Tang, 1974, 50 sid. 25 kr.
 11. M. Henry Day, Historical Documents on the Taiping Tianguo, 1974, 54 sid. 25 kr.
 12. Alan Imber, Some aspects of the pre-Qing Period, 1974, 40 sid. 25 kr.
 13. Shiu-Pang Almberg, Sericulture and Silk Weaves of the Yin Dynasty, 1974, 35 sid, 25 kr.
 14. M. Henry Day, Mao Zedong 1917-1927 Documents, 1974, 394 sid. 100 kr.
 15. Torbjörn Loden, Debatten om proletär litteratur i Kina 1928-1929, 1980, 326 sid. 100 kr.
 16. Dagfinn Gatu, Toward revolution: War, Social Change and the Chinese Communist Party in North China 1937-45, 1983, 353 sid. 150 kr.
 17. Pär Bergman, Paragons of Virtue in Chinese Short Stories during the Cultural Revolution, 1984, 215 sid. 125 kr.
 18. Roar Bökset, A Dictionary of Nonstandard Simplified Chinese Characters, 1986, 104 sid. 100 kr.
 19. Michael Schoenhals, Saltationist Socialism – Mao Zedong and the Great Leap Forward 1958, 1987, 223 sid. 200 kr.
 20. Roger Greatrex, The Bowu Zhi, An Annotated Translation, 1987, 328 sid. (slut)
 21. Shiu-pang Almberg, The Poetry of Chen Jingrong, 1988, 351 sid (slut)
 22. Ståhle & Uimonen ed, Electronic Mail on China, 790 sid., 2 vol. 390 kr.
 23. Lennart Lundberg, Lu Xun as a translator, 285 sid. 195 kr.
 24. Keiko Kockum, Japanese Achievement, Chinese Aspiration, 279 sid. 195 kr.
 25. Inga Nyman, Kinesisk litteratur i svensk översättning: en bibliografi, 1992, 125 sid. 100 kr.
 26. Niklas Nåsander, Norr om Taihang, ett studium i Mao Zedongs religionskritik och hans förhållande till Kinas gamla tankevärld, 1992, 89 sid. 50 kr.
 27. David Cashin, The ocean of love: Middle Bengali sufi literature and the fakirs of Bengal, 1995, 329 sid. 200 kr.
 28. Ooi Kee Beng, Bengt Petersson, Sun Zis krigskonst (Parallelltext på svenska och kinesiska), 1997, 177 sid., ny utgåva genom Försvarshögskolan 1998. studenter 190 kr, övriga 230 kr
Oriental Textbook Series
 1. William L. Smith, Bengali Reference Grammar, Stockholm 1997, 198 p., 20 USD
East Asian Monographs
 1. Camilla Halvarsson, Adoption in Taiwan, 1991, 68 p., 15 USD
 2. Toshiko Tsukaguchi-le Grand, The ”Japanese Employment System” Revisited: Gender, Work and Social Order, 1999, 266 p., 35 USD
Other publications
 1. Joakim Enwall ed., Outstretched Leaves on his Bamboo Staff: Studies in Honour of Göran Malmqvist on his 70th Birthday,1994, 300 p., 30 USD
 2. William L. Smith, Patterns in North Indian Hagiography, Stockholm Studies in Indian Languages and Culture 3, Stockholm 2000, 25 USD